De uitdagingen in de mantelzorg zijn complex. Een vergrijzende bevolking, vermaatschappelijking van de zorg, moderne invulling van zorgnoden, het vergroten van de draagkracht van mantelzorgers, een betere afstemming tussen informele en formele zorg… De ambities zijn groot en dagen ons systeem uit. Hoe kunnen we een samenleving organiseren waar we meer voor elkaar kunnen zorgen? Waar mantelzorgers de juiste waardering en ondersteuning krijgen? Waar ze zich optimaal gesteund voelen vanuit hun persoonlijke en professionele omgeving?

De Social Grow Sessions editie 2019 speurt naar de knelpunten in mantelzorg en ondersteunt innovatieve oplossingen. Het traject is een initiatief van Johnson & Johnson in samenwerking met de Sociale InnovatieFabriek en Society Impact. De drie partners starten dit najaar met de eerste activiteiten in België en Nederland.

Samen brengen we verschillende sectoren en betrokkenen rond mantelzorg samen in een stakeholdermeeting. We bespreken en onderzoeken de knelpunten. Nadien selecteren we in een projectoproep 10 sociaal ondernemers die op een innovatieve manier omgaan met de uitdagingen. Zij krijgen een intensief begeleidings- en mentortraject. Hun resultaten en inzichten worden daarna terug gedeeld met de betrokkenen.

Meer info volgt snel op socialgrowsessions.net. Wie op de hoogte wil blijven of meer info wenst, kan dit laten weten aan Caroline Godts van de Sociale InnovatieFabriek.